Despre noi

    


Cine suntem?

ProDoMo reuneşte un grup de voluntari angajaţi în documentarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit din Romania.

Misiunea noastră este protejarea patrimoniului şi integrarea lui armonioasă în peisajul urban contemporan.

Acţiunile noastre urmăresc stoparea distrugerilor din zonele istorice ale oraşelor, consecinţa a urbanismului derogatoriu şi a dezvoltării imobiliare haotice din ultimii 20 de ani.


Ce obiective avem?

Credem că dezvoltarea durabilă a centrelor noastre urbane trebuie sa includă cu prioritate conservarea şi restaurarea patrimoniului architectural. De aceea ne propunem:

  • documentarea monumentelor istorice şi a ansamblurilor şi zonelor urbane cu valoare istorică arhitecturală, culturală şi ambientală;
  • să împiedicăm demolări de imobile istorice, care au valoare ambientală şi culturală;
  • identificarea unor politici de dezvoltare durabilă a spaţiului urban, care să pună în valoare dimensiunea istorică, culturală şi identitară a patrimoniului;
  • stimularea participării civice la acţiunile de protecţie a patrimoniului;
  • promovarea transparenţei decizionale a autorităţilor şi susţinerea dreptului cetăţenilor şi a comunităţilor locale de a fi consultate în legătură cu modificările din spaţiul urban;
  • cultivarea spiritului comunitar şi sporirea coeziunii sociale.
Joomla templates by a4joomla