ProDoMo – partener în proiectul ARC 2014-2016

Prin proiectul Dezvoltarea capacității de monitorizare a bunei guvernări prin Alianța pentru o Românie Curată”, Asociația Pro.Do.Mo împreună cu Societatea Academică din România, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Salvați Bucureștiul și organizația Vellenes Fellesorganisasjon (Norvegia) își propun să extindă activitatea de monitorizare a bunei guvernari desfasurată prin portalul Alianței pentru o Românie Curată (www.romaniacurata.ro). Acesta este cel mai extins program de acest gen al societatii civile din Romania. Împreună vizăm să obținem o crestere importanta a numarului de voluntari la nivel regional si local si descentralizarea activitatii de monitorizare la nivel judetean (desfasurata pina in prezent de la centru) prin două metode. În primul rând, prin oferirea unor instrumente concrete de actiune prin portalul www.romaniacurata.ro. În al doilea rand prin atragerea si implicarea in proiect a unor noi modele/lideri de buna guvernare precum sunt personalitatile populare consacrate deja ca prietenii ARC, voluntari activ implicati in acest proces (Roxana Wring, Moise Guran, Catalin Tolontan, Alina Mungiu-Pippidi, Nicusor Dan, Toni Grecu, Corneliu Porumboiu, Aurora Liiceanu etc).

Scopul ARC este creșterea transpareței, receptivității și responsabilizării autorităților publice la toate nivelurile, măsurabile prin indicatori și indecși dezvoltați de către SAR începând cu anul 2000, care permit deja aprecierea evoluției de la an la an, precum si reducerea corupției prin creșterea capacității de control a societății asupra autorităților alese și nealese.

Obiectivul general al acestui proiect constă în sprijinirea dezvoltării și activării comunității anticorupție ce cuprinde atât organizații, cât și indivizi în vederea consolidării integrităţii, eficienţei şi transparenţei la nivelul autorității publice centrale și locale, contribuind astfel la obiectivul general al Strategiei Naționale Anticorupție de creştere, prin mecanisme de monitorizare și evaluare, a gradului de integritate şi transparenţă în domenii/sectoare prioritare, precum sistemul judiciar, finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, achiziţiile publice şi administraţia publică locală.

Obiectiv specific 1: Supravegherea integrității publice prin monitorizarea lipsei de transparență a informațiilor de interes public, cazurilor de profit necuvenit obținut de reprezentanți ai autorităților publice, conflictelor de interese în exercitarea autorității publice, alocărilor preferențiale a fondurilor publice de către autoritățile publice centrale și locale din toate cele 42 de județe, timp de 24 de luni. Utilizarea căilor de atac legal conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. De asemenea, un obiectiv important al proiectului îl constituie îmbunătățirea indicelui de transparență și a celui de receptivitate a autorităților publice naționale și locale față de cerințele și atenționările societății civile (ne)instituționalizate și a cetățenilor de rând16.

Obiectiv specific 2: Creșterea participării civice la nivel local în toate județele țării și în municipiul București prin formarea și consolidarea a 42 de nuclee civice (watchdogs) active la nivelul județelor și a 8 filiale regionale (fără personalitate juridică) care să contribuie la creșterea transparenței actului administrativ și a integrității publice prin depunerea a 2.000 de cereri de informații publice și/sau 42 de petiții și organizarea a minimum 5 evenimente regionale (dezbateri, conferințe de presă) pe parcursul celor 24 de luni de implementare a proiectului.

Obiectiv specific 3: Creșterea capacității organizatorice și de comunicare a organizațiilor partenere Alianței pentru o Românie Curată prin atragerea a 40 de comunități online în efortul de monitorizare al bunei guvernări. Acestea vor fi interconectate prin portalul www.romaniacurata.ro și vor posta cel puțin 40 de articole/ lună, vor participa la creșterea gradului de interactivitate al platformei (cel puțin 4.000 de comentarii ale voluntarilor) și extinderea audienței publice (de la 543. 421de vizitatori unici înregistrati pe site-ul ARC în perioada martie 2011 – iulie 2013, la peste 2.000.000 de vizitatori) pe parcursul a 24 de luni de implementare a proiectului.

Inventarul fotografic al Zonelor Construite Protejate din Bucureşti

Proiectul „Inventarul fotografic al Bucureştiului istoric” îşi propune un inventar complet al celor aproximativ 20.000 de clădiri din Bucureştiul istoric, amplasate în cele 98 de zone protejate. Inventarul va conţine informaţii on-line, de accces public, fotografii şi fişe minimale de inventar pentru aceste clădiri.

Scopul inventarului este:

  • să faciliteze reacţia rapidă a ONG-urilor şi a persoanelor interesate de păstrarea patrimoniului în cazul unor informaţii despre agresiuni asupra acestuia (avize, autorizaţii, informaţii de presă, etc.);
  • să constituie baza pentru studiile de cartare, în urma cărora Consiliul General al Municipiului Bucureşti să claseze ca nedemolabile imobilele cu valoare arhitecturală din zonele istorice;
  • să identifice imobile valoroase în pericol de demolare;
  • să dea o imagine completă a Bucureştiului istoric în prezent;
  • să popularizeze în randul publicului larg valoarea estetică a oraşului istoric în ansamblul său (şi nu doar a monumentelor istorice).

Proiectul este realizat de Asociaţia ProDoMo şi de Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul”.

Joomla templates by a4joomla